دکتر کیوان خسروی فرد

خانه نوبت دهی اینترنتی

نوبت دهی اینترنتی

نوبت دهی اینترنتی

مراجع کننده ی محترم شما می توانید از طریق تماس با شماره تلفن های ۷۷۰۹۲۴۲۰ یا ۷۷۰۹۲۴۳۰ یا ۷۷۰۹۲۴۴۰ برای معاینه وقت قبلی بگیرید همچنین می توانید از طریق فرم زیر وقت دریافت کنید:

در نظر داشته باشید که نوبت دهی تنها برای روزهای یک شنبه و چهارشنبه ساعت ۱۷ الی ۱۹ می باشد.

با تشکر

  نام و نام خانوادگی (الزامی)

  ایمیل شما (الزامی)

  شماره تماس

  نوع ویزیت

  روز درخواستی

  توضیحات اضافی

  در صورت داشتن نسخه می توانید بارگذاری نمایید