وبلاگ

خانه وبلاگصفحه 11
تصويري پيدا نشد

عصب بینایی

عصب بینایی (Optic Nerve) عصب بینایی حاوی بیش از یک میلیون اکسون است که از لایه سلولی گانگ...

تصويري پيدا نشد

دستگاه اشکی

دستگاه اشکی (Lacrimal Apparatus) غده اشکی اصلی (Lacrimal gland) و غدد اشکی فرعی تولید اشک را برعهده ...

تصويري پيدا نشد

کارنکل

کارنکل (Caruncle) ساختاری بیضی شکل و پر عروق است که روی Plica Semilunaris چسبیده است. بعنوان قسم...

تصويري پيدا نشد

ضمایم چشمی

ضمایم چشمی (Ocular Adnexa) پلک فوقانی و تحتانی چین های پوستی تغییر یافته ای هستند که می تو...

تصويري پيدا نشد

زجاجیه

زجاجیه (ویتره) (Vitreous) زجاجیه ۴/۵ فضای کره چشم را پر کرده است و حجمی حدود ۴ میلی لیتر د...

تصويري پيدا نشد

شبکیه

شبکیه (Retina) شبکیه یک پرده نازک، نیمه شفاف و چند لایه ای از بافت عصبی است که سطح داخلی...