وبلاگ

خانه وبلاگصفحه 13
تصويري پيدا نشد

کره چشم

کره چشم (Globe) کره چشم ۱/۵ فضای اربیت را اشغال کرده و بقیه فضای آن را چربی و عضلات چشمی ...

تصويري پيدا نشد

عقده سیلیاری

عقده سیلیاری (Ciliary Ganglion) عقده سیلیاری یک سانتی متر جلوتر از حلقه Zinn قرار گرفته است و ...

تصويري پيدا نشد

کاسه چشم

کاسه چشم (Orbit) کره چشم درون محفظه ای استخوانی به نام اربیت یا کاسه چشم قرار گرفته است...