جوانسازی دور چشم با بوتاکس

جوانسازی دور چشم با بوتاکس ظاهر قسمت میانی صورت به ویژه منطقه دور چشم ، عاملی مهم در جذابیت صورت و در برخوردهای اجتماعی میباشد. جوانسازی […]

بوتاکس چیست؟

بوتاکس چیست؟ تاریخچه بوتاکس کاربرد بوتاکس در تعریق بیش از حد کابرد بوتاکس در ترشح بزاق کاربرد بوتاکس در بیماریهای روماتیسمی BOTOX بوتاکس چیست؟ سمهای بوتولینیوم […]

رفع چین و چروک پیشانی با بوتاکس

رفع چین و چروک پیشانی با بوتاکس  بین بردن خطوط پیشانی از بین بردن چروکهای پیشانی با بوتاکس رفع چین و چروک پیشانی با دیسپورت سم […]

عوارض تزریق بوتاکس

عوارض تزریق بوتاکس عوارض بوتاکس چیست؟ عوارض بوتاکس عوارض بوتاکس زیر چشم افتادگی پلک ناشی از بوتاکس دوبینی ناشی از تزریق بوتاکس عواض تزریق بوتاکس ممکن […]